Logo UDACEBA

L'Atenció Primària de Salut, la visió de l'estudiant

Autor:

Pedro Corzo Orantos. Estudiant de 6è de Medicina. Universitat Internacional de Catalunya

 

 

L’Atenció Primària es tracta d’una especialitat bàsica en un sistema de salut propi de països desenvolupats. Bàsicament consta dels metges/esses, infermers/eres, auxiliars d’infermeria i assistents socials. El paper del metge és fonamental: la seva funció és fer de filtre d’entrada per a qualsevol patologia, distingir la patologia banal de la preocupant, tractar (en la pròpia consulta o fora mitjançant un seguiment) patologies agudes i cròniques i derivar totes aquelles que no es pugin abastar a la consulta als especialistes de cada camp perquè procedeixin a fer l’estudi diagnòstic i tractament adient.

 

En conseqüència s’ha de saber de tot una mica: si comparéssim un metge de capçalera amb una prova diagnòstica, hauria d’apropar-se el més possible al 100% de la sensibilitat diagnòstica. És per això, que el metge d’Atenció Primària ha d’estar molt al dia de tots els avenços en diagnòstics i tractaments més adequats, i implementar-los amb l’ajut dels altres membres de l’equip assistencial amb la major adequació possible i que permeti la situació social, política i econòmica del moment.

 

A més, l’Equip d’Atenció Primària ha de ser un equip interdisciplinar en el qual el metge i els altres professionals han d’estar en contacte directe i tractar la patologia des del punt de vista de cadascú però compartint la informació amb la finalitat de poder atendre el problema del pacient i que sigui resolt amb la major efectivitat i eficiència possibles.

 

L’Equip d’Atenció Primària no només ha d’atendre al malalt, sinó que també ha de procurar gestionar tots els tràmits administratius que tinguin a veure amb la salut del pacient, atendre a la família (sobretot en moments com al final de la vida o malalties invalidants) i a la comunitat fent prevenció primària, secundària i terciària.

 

Finalment, no s’ha d’oblidar que en Atenció Primària a part d’atendre la malaltia del pacient, s’ha de tractar el pacient en la seva esfera bio-psico-social i s’ha de tenir en compte que el metge pot curar a la persona no solament amb fàrmacs sinó amb el do de la paraula, l’empatia, la paciència i el llenguatge no verbal. 

 

 

Citació científica

Autors: Corzo Orantos, Pedro 

Títol article: L'Atenció Primària de Salut, la visió de l'estudiant

Nom revista: APSalut. Volum 1. Número 4. Article 20

http://www.udaceba.cat/ca/pl209/apsalut/articles-de-docencia/id21/l-atencio-primaria-de-salut-la-visio-de-l-estudiant.htm

Data: 15 de setembre de 2013
UNITAT DOCENT D'ACEBA / Sardenya, 466 - 08025 Barcelona / Tel. 93 567 43 80 / udaceba@udaceba.cat