Logo UDACEBA

Residents d'infermeria

Autor:

Judit Vila

Presidenta de la subcomissió d'Infermeria

Unitat Docent d'Atenció Familiar i Comunitària UDACEBA

 

 

A la Unitat Docent UDACEBA estem de celebració. El maig de 2014 donarem la benvinguda a dos Residents d'infermeria Familiar i Comunitària.

 

Des que l'any 2011 va començar el llarg viatge cap a l'especialitat, UDACEBA ha treballat perquè fos una realitat, ja que creiem que pot ser molt enriquidor per als nostres centres, la població, els docents d'infermeria i els companys d'altres disciplines com els residents de medicina.

 

Els futurs residents d'infermeria, han de passar un examen de caràcter estatal, que es realitzarà tots els anys en diferents comunitats autònomes. La convocatòria es publica a l'entorn dels mesos de setembre-octubre al BOE.

 

Enguany per a la convocatòria 2013/14 hi ha 961 places ofertes d'infermeria (EIR-IIR), aquestes però correspondrien a totes les especialitats que si recordem són: Infermeria obstetrico-Ginecològica, del treball, salut mental, pediàtrica, geriàtrica i, familiar i comunitària.

 

Un cop superat l'examen, i segons el programa formatiu establert, els IIR rotaran durant dos anys per diferents serveis per tal d'obtenir els coneixements, tècniques i habilitats corresponents a l'especialitat, sota la supervisió i coordinació de la corresponent Comissió de docència.

 

Les rotacions tenen un cronograma merament orientatiu. Serà cada unitat multiprofessional la responsable de la planificació assegurant la consecució de les competències.

 

Les competències passen per atenció a la dona, adolescència, edat adulta, persones ancianes, famílies, urgències i emergències i, Salut Pública i Comunitària.

 

Per tal que els nostres IIR assoleixin les anomenades competències, UDACEBA compta amb excel·lents companys de viatge, dos grans hospitals com són Sant Pau i dos de Maig i altres centres, unitats i institucions que compartiran la nostra tasca docent.

 

Des d'ACEBA també es proposaran altres activitats formatives (com introducció a l'autogestió) que juntament amb una metodologia docent potent   permetrà la formació teòrica, clínica i investigadora arrodonint el currículum dels nostres residents.

 

 

Citació científica

Autors: Vila, Judit 

Títol article: Residents d'infermeria 

Nom revista: APSalut. Volum 1. Número 4. Article 15

 

 

Data: 10 de setembre de 2013
UNITAT DOCENT D'ACEBA / Sardenya, 466 - 08025 Barcelona / Tel. 93 567 43 80 / udaceba@udaceba.cat