Logo UDACEBA

Fem Salut al Barri

El novembre de 2015 es va crear el Grup de Salut Comunitària “Fem Salut al Barri”, un espai per potenciar el coneixement en l’àmbit de l’atenció comunitària i a l’hora posar en comú les activitats que cada centre realitza. L’objectiu del grup és col·laborar en termes de docència, recerca, valorar l’elaboració conjunta de projectes comuns i sobretot establir continuïtat en aquesta col·laboració. A més la creació del grup respon a diverses peticions a les enquestes de residents on aquests demanaven treballar més en atenció comunitària.

 

Per difondre la seva activitat el grup ha publicat un bloc on s’expliquen diversos projectes d’atenció comunitària que hi ha endegats a cada centre, iniciatives i reflexions envers l’atenció comunitària: https://femsalutalbarri.wordpress.com/

 

Al grup hi participen tutors i residents dels centres d’UDACEBA: CAPI Baix-a-Mar, EAP Sagrada Família, EAP Dreta de l’Eixample, EAP Sardenya, EAP Vic, l’ABS Centelles i CAP Peralada.

 

Les reunions es realitzen aproximadament un cop cada dos mesos.

 

En l’actualitat organitzen els cursos de Salut Comunitària per residents i la propera II Jornada de Salut Comunitària a Vilanova i la Geltrú pel curs 2017-2018.

 

Composició Grup Fem Salut al Barri

 

Nom i cognoms

Membre UD

Albert Casasa

Medicina de Família EAP Sardenya, cap d’estudis

Marta Coderch

Medicina de Família EAP Sardenya

Sarai Cuevas

Infermeria AFiC CAPI Baix-a-Mar

Marta Dachs

Infermeria AFiC EAP Vic

Sara Esteve

Infermeria AFiC Consultori rural Hostalets de Balenyà

David Ginesta

Infermeria AFiC EAP Dreta de l’Eixample

Oriol Huguet

Medicina de Família CAPI Baix-a-Mar

Pyrenne Martinez

Medicina de Família CAP Peralada

Violeta Uriach

Medicina de Família resident CAP Roger de Flor

Yesenia Vázquez

Infermeria AFiC resident CAP Roger de Flor

Araceli Bergillos

Secretaria UDACEBA

UNITAT DOCENT D'ACEBA / Sardenya, 466 - 08025 Barcelona / Tel. 93 567 43 80 / udaceba@udaceba.cat