Logo UDACEBA

Barcelona 1971. El tractament mediàtic d'un brot de còlera sota la dictadura

Autor:

Albert Casasa Plana. Metge de Família. Tutor. EAP Sardenya 

 

La memòria personal d'alguns de nosaltres és ben viva pel que fa al brot de còlera de Barcelona a principis dels anys 70. Alguns vam ser vacunats, altres recorden com netejaven amb lleixiu les fruites i verdures...

 

Ens interessa saber com es va afrontar des del punt de vista de la salut pública la informació als ciutadans, tenint en compte les dificultats per informar i obtenir notícies de forma transparent sota el règim de la dictadura franquista.

 

Hem trobat dos protagonistes i un centre: el Dr. Amadeo Foz, el Dr. Alcántara, i l'Hospital del Mar.

 

El brot de còlera se situa el mes de setembre 1971. Sabem que el Dr. Alcántara va organitzar una unitat de diagnòstic i tractament del còlera en tres pavellons de l'Hospital del Mar.

El primer era una unitat bàsicament de rehidratació, on ingressaven els malalts amb diarrees molt intenses sense control. La funció era aïllar i rehidratar.

El segon era de convalescents, pels malalts que havien superat la fase aguda.

El tercer era per malalts que no podien ser atesos al domicili.

 

L'epidèmia va durar al voltant de tres mesos, fins el 28 d'octubre de 1971, amb un punt màxim el mes de setembre.
Es van atendre 180 deshidratats greus i més 400 malalts ingressats. Tres van morir.

Destaca també el Dr. Foz l'any 1971 amb l'estudi d'aquest brot de còlera.

 

I mentrestant, quina informació sortia publicada al principal diari de l'època?

És curiós i interessant seguir l'ordre cronològic que ens proporciona l'Hemeroteca de La Vanguardia des del juliol de 1971.

 

7 de juliol. No hi ha còlera a Espanya. “Ante la información tendenciosa de algún periódico extranjero, la Dirección General de Sanidad afirma del modo más categórico que no existe ni ha existido caso alguno de cólera en todo el territorio nacional español, incluidas las plazas de Ceuta y Melilla. 

24 de juliol. Es destaca que ja està controlat el brot de còlera a la conca del riu Jalón, Saragossa, i no és necessària la vacunació segons l'OMS.

27 de juliol. En portada: “Normalidad Sanitaria en todo el país”. Set casos de còlera, donats d'alta, en dos pobles de Saragossa. La “dirección general de sanidad” insisteix en l'estricte localizació del focus i el caràcter benigne del brot.

En pàgines interiors: la premsa “objectiva” francesa denuncia el confusionisme creat a l'entorn del còlera, segons la Vanguardia, i destaca el “golpe bajo al turismo español”.   

30 de Juliol. En portada. El territori espanyol exempt de la infecció segons l'OMS.

13 d'agost. Es normalitza el consum de fruites i verdures a Madrid, després del passat brot de còlera.

28 d'agost. El delegat d'Espanya a la OMS desmenteix la presència de nous casos de còlera.

8 de setembre. Es confirmen 8 casos de còlera a Barcelona i 7 a València.

En la notícia el diari reprodueix un comunicat de la “dirección general de sanidad” on comunica a l'OMS (en referència al cas “zero zero zero”: una sueca procedent de Benidorm i diagnosticada al seu país) que no s'ha detectat cap brot ni cap cas semblant a Benidorm. El dia 2 de setembre una viatgera anglesa procedent del Marroc a través de Tarifa va ser la primera diagnosticada. El comunicat ho atribueix al període que coincideix amb la tornada cap a casa dels turistes europeus procedents del Marroc. El govern parla de casos benignes, i es queixa de la importància que se li dóna a aquests casos en contraposició a altres malalties com la grip i el tifus. Considera que no afectarà al turisme.

9 de setembre. A la pàgina 21, mesures per combatre i prevenir el còlera (normes d'higiene recomanades).

12 de setembre. Es desmenteix el rumor que s'exigeixi vacuna per entrar a França.

14 de setembre. "Hay que terminar con esta preocupación infundada del cólera”. Ho diu el Director general de l'OMS, Candau, que assisteix a la reunió constitucional del comitè europeu a Madrid.

14 de setembre. Obligatorietat de la vacuna anticolèrica a França pels viatgers aeris procedents d'Espanya (no era un rumor...?)

15 de setembre. Dos casos de còlera a França, un procedent de Barcelona.

15 de setembre. El ministre de “gobernación” inaugura la XXI sessió del comitè europeu de l'OMS. Pel que fa referència al còlera a Europa puntualitza que tots els casos a l'Estat ja estaven previstos ja que es tracta d'un lloc de pas.

16 de setembre. L'assemblea de l'OMS discuteix sobre el còlera al món. L'any 1971 es comptabilitzen 18.603 morts.

19 de setembre. Comunicat de l'OMS sobre el còlera al món, on no inclou cap referència a Espanya.

23 de setembre. “La jefatura provincial de sanidad” de Mallorca desmenteix cap cas de còlera a l'illa. Normalitat sanitària a tot el país.

20 d'octubre. Un article sobre el balanç de la temporada turística a San Sebastián ens fa saber que ha estat bona malgrat la “campanya contra el turisme a Espanya” amb el tema del còlera.

26 d'octubre. S'informa que les autoritats franceses ja no obliguen a vacunar-se en la frontera d'Irún (o sigui que fins llavors si que era obligatori).

 

Conclusió

Resultava difícil en aquella època tenir una opinió formada sobre un fet epidemiològic que podia afectar a molta gent com és un brot de còlera.

Transparència, informació veraç i ben subministrada, dret de la ciutadania a conèixer què està passant i què fan els organismes competents per a fer-hi front, responsables que donen la cara, opinions diverses: valors d'una societat lliure i democràtica que lamentablement no existien en aquella època. Valors importants per afrontar amb èxit episodis epidèmics i brots diversos que sempre poden aparèixer.

 

 

Bibliografia

http://www.parcdesalutmar.cat/hospitals/hospital-del-mar/historia.html

http://enmemoria.lavanguardia.com/obituarios/francisco-alcantara-chacon.html

http://www.parcdesalutmar.cat/sala_premsa/es_recull/view.php?ID=557

Baños JE, Guardiola E. Eponímia mèdica catalana. Amadeo Foz i el Psychrobacter fozii. Annals de Medicina 2009; 92: 35-38.

Baños JE, Guardiola E. Eponímia mèdica catalana. El test Barcelona. Annals de Medicina 2012;95: 175-180

 

 

Citació

Autors: Casasa Plana, Albert

Títol article: Barcelona 1971. El tractament mediàtic d'un brot de còlera sota la dictadura

Revista: APSalut. Volum 2. Número 2. Article 32 

http://www.udaceba.cat/ca/pl216/apsalut/humanitats/id32/barcelona-1971-el-tractament-mediatic-d-un-brot-de-colera-sota-la-dictadura.htm 

Data: 30 de març de 2014
UNITAT DOCENT D'ACEBA / Sardenya, 466 - 08025 Barcelona / Tel. 93 567 43 80 / udaceba@udaceba.cat