Logo UDACEBA

La Comunitària existeix. Experiència a l'ASPB

Autor: Laura Pardo Frasquet. Resident d’Infermeria Familiar i Comunitària EAP Sardenya

 

“Què és l’Agència de Salut Pública? Què s’hi fa?” Aquestes són preguntes que freqüentment m’han fet quan he explicat que estava realitzant una rotació a l’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB). A continuació, m’agradaria explicar que és l’ASPB, quins són els seus àmbits d’actuació i donar a conèixer la meva experiència al Servei de Salut Comunitària de l’ASPB.

 

Qui són?

L’Agència de Salut Pública de Barcelona s’encarrega de les funcions de Salut Pública de la ciutat de Barcelona i treballa conjuntament amb l’Ajuntament i els òrgans de govern dels districtes i s'hi han definit contractes-programa en salut. Està present quan l'Ajuntament necessita l'opinió o el dictamen dels seus serveis de salut pública. S’encarrega de realitzar informes (l'informe de salut de la ciutat, els de drogues, o altres informes monogràfics) que es presenten a la Comissió de Benestar Social i al Consell Plenari.

 

Què fan?

  • Conèixer la salut de la ciutat-Sistemes d'informació sanitària: L'ASPB recull i analitza sistemàticament dades sobre diferents problemes relacionats amb la salut, per oferir una visió de conjunt de l'estat de salut dels barcelonins i ajudar a determinar les actuacions prioritàries.
  • Control de malalties-Vigilància epidemiològica i intervenció: L'ASPB és responsable del control de malalties transmissibles de rellevància sanitària a la ciutat. A més del pla de vacunacions, gestiona programes de control de la tuberculosi, de la meningitis i l'hepatitis, de la sida i d'altres malalties transmissibles, i de brots epidèmics, a més de la vigilància de la grip durant la temporada de fred. D’altra banda, des de la Unitat de Salut Laboral es gestiona el sistema de vigilància de malalties relacionades amb el treball. 
  • Vigilància i intervenció ambiental: L’ASPB du a terme programes de millora de la qualitat de l'aire, vigilància i control de les aigües de consum humà, del medi hídric, d'instal·lacions de risc de legionel·la, d'establiments i serveis plaguicides i d'altres riscos. També informació de la qualitat de l'aire i altres vectors ambientals 
  • Prevenció i promoció de la salut:  El Servei de Salut Laboral és el proveïdor de la Unitat de Salut Laboral de Barcelona. Conjuntament amb els districtes i les escoles es porta a terme la implantació de programes educatius i de prevenció. Es realitza el Pla de salut comunitària i promoció de la salut de Barcelona.

 

 

L’experiència

La meva estada a l’ASPB la vaig realitzar durant 2 mesos al Servei de Salut Comunitària. Durant aquest temps vaig poder conèixer el funcionament del servei que s’encarrega de vetllar per la salut de la comunitat, el personal implicat, la tasca que realitza cadascú...

 

Quan vaig anar descobrint tota la xarxa que hi ha establerta vaig tenir la sensació que la Salut Comunitària existia. Després de molts anys escoltant parlar de la importància de la comunitat en la salut, de professors “persuadint-nos” de la necessitat de fer un bon diagnòstic comunitàri, de tenir en compte els interessos de la nostra comunitat i fomentar la seva participació... però no vaig ser realment conscient de que era “fer comunitària” fins aquest moment.

 

Un altre punt clau per a mi de la meva estança van ser dos paraules que es repetien a diari: Evidència i avaluació. I em va agradar saber que els programes que es realitzen es basen en una evidència i en uns resultats que demostren la seva efectivitat i que, a més, cada programa o intervenció es avaluada per verificar la seva utilitat i la informació que s’obté a l’avaluació es retornada a tots els implicats, des dels òrgans de gestió fins a peu de carrer.

 

I parlant de carrer, al carrer és on es fa gran part de la feina que realitzen les infermeres del SESAC: reunions amb associacions, contactes amb membres importants o de referència de la comunitat, divulgació de programes, captació de gent que se’n pot beneficiar... Al carrer és on s’aconsegueix crear una xarxa que uneix la comunitat, que la fa més forta.

 

Aquesta estada m’ha servit per ser més crítica i per parar-me a pensar abans de decidir-me a fer qualsevol intervenció a la comunitat, per evitar escampar bolets aquí i allà que quan arribi l’hivern moriran i intentar plantar un arbre amb arrels fermes que pugui créixer i fer-se gran gràcies a la implicació de la comunitat que el rega, l’adoba i el cuida per aconseguir una bona ombra a l’estiu, un refugi de la pluja a l’hivern i bons fruits per compartir a la primavera.

 

I per últim, m’agradaria agrair a totes les professionals amb qui vaig poder compartir aquesta experiència i amb qui he tingut el plaer de fer Comunitària al servei central del SESAC, a un despatx, a la consulta d’un CAP, a les associacions del barri, a un casal i fins i tot amb un cafè a un bar, que així també es fa Comunitària.

 

 

Citació

Autor: Pardo Frasquet, Laura

Títol article: La Comunitària existeix. Experiència a l'ASPB

Revista: APSalut. Volum 4. Número 2. Article 65

Data: 24 de març de 2016
UNITAT DOCENT D'ACEBA / Sardenya, 466 - 08025 Barcelona / Tel. 93 567 43 80 / udaceba@udaceba.cat