Logo UDACEBA

"Fem salut al barri"

Autor: Marta Coderch. Tutora i metge de família EAP Sardenya

Constitució del Grup de Salut Comunitària d'UDACEBA “Fem salut al barri”

 

https://femsalutalbarri.wordpress.com

 

En el context de la millora dels coneixements, habilitats i competències dels residents d’Infermeria i Medicina Familiar i Comunitària d’UDACEBA, però també, de la formació continua dels professionals, sorgeix la necessitat de treballar en major profunditat l'Atenció Comunitària. Sabem que és un aspecte sovint poc conegut i compartit de la nostra especialitat i de la transmissió generacional als residents.

 

Per aquest motiu, el passat 19 de Novembre del 2015, va ser constituït formalment el “Grup Fem Salut al Barri” d’UDACEBA. És un grup obert a qualsevol tutor, resident i membres de la nostra comunitat educativa.

 

Situant-nos. Què fem i què podríem fer?

 

Volem trobar una definició comuna del concepte d'Atenció Comunitària. Tal com diu el programa de l'especialitat: “L'orientació comunitària comença a través de l'atenció a l'individu perquè tota l'activitat en aquesta àrea s'ha de realitzar contextualitzada en l'entorn de la persona aprofitant els seus recursos i minimitzant els seus dèficits”.

 

I a més, el professional d'Atenció Familiar i Comunitària: “ha d'aprendre, per un costat, a utilitzar sistemes de vigilància epidemiològica que li permetin conèixer i controlar els aspectes del medi ambient i les seves repercussions en la salut i, per l'altre, a cooperar activament amb les organitzacions comunitàries i altres institucions que persegueixen millorar la salut de la població”.

 

Acció comunitària són les relacions socials i “fer comunitària” significa abordar les relacions entre les persones, dinamitzant-les amb l’objectiu de millorar el seu benestar i la seva salut. Creiem que l’activitat comunitària és eficaç quan es tracta d’un element de dinamització i enfortiment social i quan està arrelat a la comunitat, així com la coordinació entre entitats, la qual incrementa la cohesió social.

 

Però, quin és el nostre paper com a professionals de la Salut?

 

Per anar situant-nos, volem fer la tasca de presa de consciència de totes les activitats de caràcter comunitari i d’educació per la salut que ja s’estan fent actualment en els diferents centres que formen part de la Unitat Docent. Només revisant la memòria d’ACEBA del 2014, ja podem conèixer més de 100 activitats!

Hem de millorar el coneixement sobre aquestes activitats i altres que ja existeixen a les nostres comunitats.

Volem elaborar:

 • Índex de recursos dels que disposa cada centre a la seva comunitat.
 • Calendari d’activitats comunitàries del conjunt de centres docents, que donarà l'oportunitat als Residents de poder participar-hi.
 • Banc de dades de Comunitària, que inclourà les activitats d’altres institucions.
 • Tot recollit al Blog https://femsalutalbarri.wordpress.com

 

Tot plegat basant-nos en la millor evidència científica disponible. I amb l’objectiu de poder compartir-ho amb tothom qui vulgui.

I tot això sense oblidar que ens cal aprofundir en el procés de Diagnòstic Comunitari, en les diferents tècniques de diagnòstics participatius que existeixen, havent-hi un clar consens al grup sobre quins aspectes ha de contenir.

 

Ha de tenir present les necessitats de les persones i el context local, ha de detectar, reconèixer i treballar amb els actius comunitaris, ha d’estimular la participació ciutadana, hem de treballar en xarxa de forma coordinada i intersectorialment i hem de fer ús dels recursos de forma equitativa i racional.

 

Objectius de Fem Salut al Barri:

Docència:

 • Promoure la formació en Salut Comunitària
 • Promoure la recerca en Salut Comunitària

 

Recerca:

 • Cerca bibliogràfica sobre estudis d’eficàcia i efectivitat que recolzin les nostres activitats futures.
 • Estudis descriptius de les Activitats Comunitàries i d’Educació en Salut que es realitzen i es realitzaran.
 • Coordinació d’estudis de recerca en Salut Comunitària dels residents formats a UDACEBA.

 

Projectes en comú:

 • Creació de la nostra identitat digital, i promoure la participació del grup en les Xarxes Socials i el coneixement propi de les mateixes.
 • Creació d’un programa de formació en Salut Comunitària: cursos Taller, sessions per videoconferència, etc.
 • Publicació d’articles al Butlletí APSalut.

 

Continuïtat:

 • Realització de reunions periòdiques, presencials i per hangout.
 • Avaluar de forma sistematitzada totes les activitats que realitzem.
 • Afavorir la “cultura” i la participació en Salut Comunitària de tots els membres dels nostres equips, ingredient que considerem imprescindible per garantir la continuïtat i riquesa del projecte.

 

El grup "Fem Salut al Barri” d’UDACEBA està integrat actualment per:

Araceli Bergillos, EAP Sardenya

Anna blasi, EAP Sagrada Família

Alba Cabellos, EAP Sagrada Família

Albert Casasa, EAP Sardenya

Marta Coderch, EAP Sardenya

Marta Dachs, EAP El Remei

Sara Esteve, Hostalets de Balenyà, EAP

David Ginesta, EAP Dreta de l’Eixample

Oriol Huguet, CAPI Baix-a-Mar

Beatriz Jimenez, EAP Sardenya

Judith Vila, EAP Sardenya

 

 

BIBLIOGRAFIA

Cofiño Fernández R, Álvarez Muñoz B, Fernández Rodríguez S, Hernández Alba R. Promoción de la salud basada en la evidencia: ¿realmente funcionan los programas de salud comunitarios? Aten Primaria. 2005;35(9):478-83

Lopez Santiago A. Presentación. Comunidad 2015;17(2):1

 

 

Citació

Autor: Coderch, Marta

Títol article: Fem salut al barri

Revista: APSalut. Volum 4. Número 1. Article 62

Data: 11 de gener de 2016
UNITAT DOCENT D'ACEBA / Sardenya, 466 - 08025 Barcelona / Tel. 93 567 43 80 / udaceba@udaceba.cat