Logo UDACEBA

Model d'Atenció Residencial a Centelles

Autor:

Sra. Marga Sibina. Directora Residencia St. Gabriel

Dra. Sílvia Narejos. Directora Assistencial Cap Centelles

 

 

El model d’atenció residencial a Centelles va néixer el 2002 arrel de la signatura d’un contracte de serveis prestats entre l’ABS Centelles, entitat autogestionada del Servei Públic de Salut, i la Residència Sant Gabriel, de gestió municipal.

 

El contracte contemplava l’atenció als 78 usuaris de la residència per part d’una metgessa de l’ABS especialista en geriatria, per tres dies a la setmana, incloent les hores de sessió, per a el·laborar els plans de treball individualitzat de cada usuari.

 

Durant aquests anys s’ha anat donant forma al model assistencial que apliquem enguany.

 

Un dels avantatges va ser que tant els professionals d’infermeria de la residència com la metgessa provenien anteriorment del sector sociosanitari i tenien uns objectius assistencials comuns, molt clars, amb una concepció molt integradora de la part social i sanitària des del primer moment.

 

De mica en mica el model assistencial residencial antic va quedar apartat, essent substituït per un model integrador de serveis en la línia treballada a Centelles.

 

Per a el.laborar aquest model va ajudar-hi molt la implementació de la història clínica compartida entre l'ABS i la residència, després la integració en la plataforma informàtica del Sistema Integrat de Salut d’Osona (Siso) i més tard la integració a la Història Clínica Compartida de Catalunya (HC3).

 

Com a activitats a destacar:

 

 • Administració del tractament i aplicació de tècniques d’infermeria a la mateixa residència (analítiques, controls sintrom, ECG…)
 • Integració de serveis externs: Pades i Hospitalització domiciliària.
 • Oferta de serveis de rehabilitació funcional, teràpia ocupacional i suport psicològic a la mateixa residència.

 

Què ha fet posible la implementació d’aquest model?

 • Equip de treball interdisciplinar: assistència mèdica, infermeria, fisioteràpia, teràpia ocupacional, psicologia, treball social, personal auxiliar gerocultor amb formació específica en geriatria.
 • Adaptació dels espais de la residència a les necessitats dels usuaris.

 

Què ha fet avançar i millorar el model?

 • La proximitat i integració total de les parts social-salut.
 • La definició dels usuaris PCC / MACA.
 • La intercomunicació entre nivells assistencials.

 

Avantatges del model:

 • Confort de l’usuari i de la família.
 • Altes precoces, escurçament dels dies d’ingrés hospitalari.
 • Atenció i seguiment de tota l’atenció sociosanitària de l’usuari, fins l’atenció de final de vida a la residència (pocs èxitus inadequats a hospital d’aguts).

 

Inconvenients:

 • Parcial coneixement de l’existència i del funcionament del model per part d’alguns professionals de la salut, sobretot de l’àmbit hospitalari del servei d’urgències.
 • Falta acurar la coordinació entre serveis d’altres nivells assistencials, en situacions de descompensació en hores nocturnes (millorar el 7x24h).

 

 

Citació

Autor: Sibina, Marga; Narejos, Sílvia

Títol article: Model d'Atenció Residencial a Centelles

Revista: APSalut. Volum 2. Número 4. Article 39

 

Data: 29 de setembre de 2014
UNITAT DOCENT D'ACEBA / Sardenya, 466 - 08025 Barcelona / Tel. 93 567 43 80 / udaceba@udaceba.cat