Logo UDACEBA

No, no era la fregona

Autor: Núria Nadal Olivé i Violeta Uriach Timoneda, residents de l’EAP Dreta de l’Eixample_CAP Roger de Flor

CAS CLÍNIC PRESENTAT AL CONGRÈS SEMFYC BCN 2018

 

Cas Clínic_No, no era la fregona

 

 

MOTIU DE CONSULTA

Dorsàlgia

 

HISTÒRIA CLÍNICA

Home de 19 anys, sense hàbits tòxics i sense antecedents patològics d'interès, que consulta de manera urgent al nostre centre d’atenció primaria per dorsàlgia esquerra de poques hores d’evolució. El dolor augmenta amb la respiració profunda i amb els moviments. El pacient relaciona la molèstia amb un mal gest a l'escórrer la fregona hores abans de la visita. Nega febre ni tos. Explica mínima dispnea al pujar les escales. No altra clínica acompanyant.

 

Inicialment s’orienta el quadre com una possible dorsàlgia de probable etiologia muscular pel mal gest que refereix el pacient.

 

A la nostra exploració, el pacient presenta bon estat general, aferbil, hemodinàmicament estable, eupneic a l’aire. Constants correctes, a destacar lleu taquicàrdia. Bona saturació d’oxigen a l’aire. Auscultació cardíaca sense bufs ni fregaments. Auscultació pulmonar, murmuri vesicular amb lleu hipofonesi a hemitòrax esquerre.

 

Desenvolupament

Es realitza un electrocardiograma que mostra taquicàrdia sinusal sense alteracions en la repolarització. Donada la lleu hipofonesi en hemitòrax on el pacient refereix el dolor, es decideix derivar de manera urgent el pacient a l’hospital per complementar l’estudi amb prova d’imatge.

 

En la radiografia s’evidencia pneumotòrax al pulmó esquerre. El pacient és valorat per equip de cirurgia que col·loca drenatge amb millora de la simptomatologia i correcció del pneumotòrax.

 

Tractament

El pacient ingressa a l’hospital per tractament i control evolutiu. Sense presentar cap complicació.

 

CONCLUSIONS

És important fer una exploració física completa als nostres pacients, tot i que l’anamnesi sigui clarament suggestiva de patologia banal.

En el nostre cas es va sospitar que el dolor podria ser d’origen muscular, però l’exploració va evidenciar una alteració que va resultar clau per fer una correcta orientació diagnòstica i tractament.

 

 

 

Citació

Autors: Nadal Olivé, Núria; Uriach Timoneda, Violeta. 

Títol article: No, no era la fregona

Revista: APSalut. Volum 6. Número 3. Article 113

 

Data: 21 de juny de 2018
UNITAT DOCENT D'ACEBA / Sardenya, 466 - 08025 Barcelona / Tel. 93 567 43 80 / udaceba@udaceba.cat