Logo UDACEBA

Reconeixement docent

Autor:

Albert Casasa Plana. Metge de Família. Tutor. EAP Sardenya 


Els professionals de la salut volen ser docents? Quins són els seus motius? 
(http://es.slideshare.net/egavilan/incentivacion-tutor# )

 

Quin és el millor tutor? Alguns autors ens diuen que el millor tutor és aquell que li agrada ser tutor!

 

A la Unitat Docent UDACEBA ho vinculem als valors del professionalisme.

 

La professió mèdica i infermeria al segle XXI tenen uns programes de formació els objectius dels quals són l'adquisició d'habilitats i coneixements basats en l'evidència.

 

És reconegut que les nostres professions també es basen en l'experiència, i que tenen una part d'art. Fins i tot parlant dels metges s'ha dit que som més que metges, sanadors (Ian McWhinney).

 

La presència d'estudiants i residents, de forma reglada i regulada, ens permet mantenir-nos al dia, estar alerta, compartir, donar (i rebre!!) feedback.

 

Entenem la docència com a part de la nostra professió. No ens cal remuneració o reconeixement (si n'hi ha no direm que no, és clar!). O dit d'una altra manera, serem docents amb reconeixement o sense.

 

De fet hauria de formar part del contracte dels centres de salut amb l'administració. I ser avaluat.

 

Ara, la nova normativa que impulsa el Departament posa a sobre la taula el reconeixement dels tutors sempre i quan tinguin residents en actiu.

 

A la nostra Unitat Docent serà tal i com ho digui el reglament, però:

 

Els nostres professionals que col·laboren en la docència ho fan tinguin o no residents. Sessions, tallers, acompanyament en l'adquisició de tècniques, recerca... no es deixen de fer.

 

Tothom que és “docent” ho continuarà sent i així serà reconegut com a “docent de la unitat docent UDACEBA”.

 

Citació

Autor: Casasa, Albert

Títol article: Reconeixement docent

Revista: APSalut. Volum 2. Número 4. Article 36 


Data: 26 de setembre de 2014
UNITAT DOCENT D'ACEBA / Sardenya, 466 - 08025 Barcelona / Tel. 93 567 43 80 / udaceba@udaceba.cat