Logo UDACEBA

Residents i recerca

Autor:

Carles Brotons. Metge de família i responsable de la Unitat de Recerca de l'EAP Sardenya

 

Segons el programa de l’especialitat de Medicina Familiar i Comunitària els residents quan acabin el seu període de formació MIR tindran capacitat per conèixer les principals fonts de coneixement científiques i saber-les utilitzar: lectura crítica d’articles, conèixer els principis del disseny de projectes de recerca i tenir habilitat per aplicar-los a un projecte de recerca sobre una pregunta d’interès en la seva pràctica clínica, conèixer els principis ètics de la recerca biomèdica i incorporar-los en la seva pràctica, tenir habilitats en la presentació de resultats de recerca, tant en la forma d’article científic com en comunicacions a congressos. Són uns objectius molt ambiciosos i els residents habitualment adquireixen aquesta formació teòrica a través de cursos, seminaris, i d’altres.

 

Independentment de les habilitats i interessos personals en recerca que pugui tenir el resident, és fonamental el paper del tutor en la motivació del resident en temes de recerca, des de formular i contestar preguntes senzilles de recerca que es pugin veure en l’atenció als pacients del dia a dia, a la  preparació de comunicacions per als congressos d’atenció primària, i participar en publicacions en revistes mèdiques, fins a involucrar al resident en un projecte de recerca més ambiciós de llarga durada, inclús per a defensar una tesi doctoral. Hem de reconèixer que la majoria de residents acabaran sent metges de família fonamentalment assistencials, però segur que aquesta formació específica en aspectes relacionats amb la recerca els pot acompanyar al llarg de la seva carrera professional tant si en un futur són tutors de residents, com per portar a terme una pràctica assistencial de més qualitat, com per col·laborar en projectes de recerca multicèntrics nacionals o internacionals.

 

Des de l'any 2002 tenim una Unitat de Recerca a l’EAP Sardenya que està al servei de tots els residents d’ACEBA per poder viure de prop aspectes pràctics de recerca com ara participar en l’elaboració d'un projecte de recerca, preparació de comunicacions, escriure articles científics, aprendre a fer anàlisis estadístics, i involucrar-se directament en estudis epidemiològics o assaigs clínics. Aspectes com llegir i discutir un protocol, identificar pacients que compleixin els criteris de selecció revisant les històries clíniques, explicar a un pacient un assaig tenint en compte tots els aspectes ètics, tenir cura en registrar tots els possibles efectes adversos, etc... tot això fa que el resident conegui de primera mà un mon segurament desconegut per a ell, però que li obrirà unes portes d’aprenentatge i enriquiment personal.

 

Fins a la data d’avui han rotat amb nosaltres, durant un mes, 13 residents de medicina de família de diferents centres i 4 residents de medicina preventiva i salut pública de l’Hospital de Sant Pau. L’experiència també ha estat molt positiva i enriquidora per a nosaltres. Amb unes guies i orientacions generals, incloent material teòric de recerca, els deixem que ells mateixos vagin descobrint i aprenent alhora, parlem i discutim dubtes, i els anem guiant si participen en l’elaboració d’un protocol. Pensem que el fet d’haver passat un mes amb nosaltres i tenir una relació personal més directa també els obre les portes per fer-nos consultes puntuals si ho necessiten, ajudar-los en la preparació de comunicacions per a congressos, o fer anàlisis estadístics.

 

Animen a tots els residents d’ACEBA a passar un mes amb nosaltres, aprofitar aquest recurs de la Unitat Docent, perquè per part nostre farem que se sentin còmodes, seran un més entre nosaltres, i sobretot, que durant aquest temps curt es puguin immergir en el món de la recerca.

 

 

Citació

Autor: Brotons, Carles

Títol article: Residents i recerca

Revista: APSalut. Volum 2. Número 3. Article 33  

http://www.udaceba.cat/ca/pl209/apsalut/articles-de-docencia/id37/rotacio-al-sem.htm

   

Data: 25 de juny de 2014
UNITAT DOCENT D'ACEBA / Sardenya, 466 - 08025 Barcelona / Tel. 93 567 43 80 / udaceba@udaceba.cat