Logo UDACEBA

Curs de Salut Comunitària per residents d'infermeria i medicina d'atenció familiar i comunitària

Del 20 d'abril de 2016 al 22 d'abril de 2016

El curs de Salut Comunitària per IIR i MIR està organitzat per UDACEBA.

 

Característiques del curs:

 

METODOLOGIA

Teòric i pràctic (taller amb exercicis, rollplaying, treball en grups).

 

PROFESSORAT

Dra. Marta Serrarols. Gerent i Metgessa de l'EAP Vic. Referent en Salut Comunitària de la Unitat Docent Aceba.

Dra. Pilar Santamaría. Metgessa de família de l'EAP Vic.

 

OBJECTIUS

La formació en Salut Comunitària (SC) dels professionals de l’Atenció Primària és clau per poder desenvolupar una atenció integral a la persona. La SC i l’educació per la salut tant individual com la grupal han de ser presents a la pràctica dels professionals.

 

L’objectiu global del curs és posar les bases de les competències professionals incloses en el programa de les especialitats tant d’infermeria com de medicina familiar i comunitària que són:

 • Tenir una visió global dels determinants de la salut i comprendre les sinèrgies del treball comunitari amb l’atenció individual centrada en el contex.
 • Fomentar l’autonomia de les persones i la comunitat en la seva salut.
 • Identificar la importància del centre de salut amb les entitats i recursos del territori
 • Capacitar per treballar en equip, respectant els diferents ritmes i enfocaments, construint un coneixement compartit

CONTINGUT

 1. Salut, concepte integral. Abordatge biopsicosocial. “Mirar les persones amb uns altres ulls”.
 2. Factors determinants de la salut. Els factors socials. Medicina Social.
 3. Promoció de la Salut i Educació per la Salut.
 4. La comunitat com a subjecte.
 5. Metodologies del treball comunitari. Aproximació al seu anàlisi i estat de salut. Avaluació quantitativa i qualitativa. Mapa d’actius.
 6. Intervencions comunitàries des de l’Atenció Primària. Fases de planificació. Participació comunitària. Investigació-acció-participació.
 7. Exemples d’intervencions a la Comunitat.
 8. La Salut Comunitària a la xarxa. Bibliografia.

 

 

Horari: Dies 20 i 21 d'abril (9:00 a 13:00 / 15:00 - 19:00h.) / Dia 22 d'abril (9:00-13:00h.)
Lloc: Dies 20 i 21 d'abril (EAP El Remei de Vic) / Dia 22 d'abril (EAP Sardenya)
Preu: -
Lloc
UNITAT DOCENT D'ACEBA / Sardenya, 466 - 08025 Barcelona / Tel. 93 567 43 80 / udaceba@udaceba.cat